Blijf donateur van het arboretum
Terug naar Actueel

Uw steun aan het Von Gimborn Arboretum is hard nodig

Maak uw steun als donateur kenbaar voor de rest van 2017

Wilt u het arboretum blijven steunen in zijn ontwikkeling en toekomstplannen? Geef ons dan spoedig aan dat u in 2017 donateur wilt blijven van de stichting Von Gimborn Arboretum. Wij gaan namelijk verder met een eigen donateursorganisatie, zodat wij de contacten met onze eigen achterban zelf kunnen voortzetten. 

Nadat u het aanmeldformulier voor uw steunbetuiging hebt ingevuld en op versturen heeft geklikt, ontvangt u een bevestiging van deze steunbetuiging. Later dit jaar ontvangt u bericht van ons met alle relevante informatie over de nieuwe donateursorganisatie en over de verlenging van uw donateurschap in 2018.

Uw huidige jaarkaart blijft tot 31 december 2017 geldig!

Betuig uw steun

De heer | mevrouw (maak een keuze)
De heer
Mevrouw
Versturen

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@gimbornarboretum.nl