Word donateur
Terug naar Organisatie

Uw steun aan het Von Gimborn Arboretum is hard nodig

Word donateur van het Von Gimborn Arboretum | Nationaal Bomenmuseum

Het arboretum staat stevig op zijn benen, maar particuliere steun blijft van groot belang voor de continuïteit.
Voorheen werd de donateursadministratie van de stichting Von Gimborn Arboretum georganiseerd vanuit de Stichting Vrienden van de Botanische Tuinen in Utrecht (Wachendorff). Deze vriendenstichting beheerde de financiële stromen van de donateurgelden voor het arboretum en van de Botanische Tuinen van Utrecht Universiteit (Fort Hoofddijk). 

Recent heeft de stichting Wachendorff besloten om haar taken neer te leggen. Dat biedt ons als Von Gimborn Arboretum de mogelijkheid om de directe band met onze eigen donateurs weer naar eigen inzicht te kunnen vormgeven en intensiveren. Als donateur van het arboretum ontvangt u vier tot vijf keer per jaar de digitale nieuwsbrief 'de Von Gimborn Gazet' met allerlei actuele informatie en evenementen die in het arboretum worden georganiseerd. Ook kunt u zich aanmelden voor de 'BloeiAlert', een korte digitale nieuwsbrief over de bloeiers van het moment en hun locaties in het arboretum: een aanwinst voor iedere botanische liefhebber. Daarnaast profiteert u als donateur van aantrekkelijke kortingen op evenementen en concerten.

Jaarkaart

U wordt automatisch donateur als u de jaarkaart aanschaft, die 365 dagen per jaar vrije toegang biedt tot het Von Gimborn Arboretum. Voorheen bood deze jaarkaart ook toegang tot de botanische tuinen van de universiteit (Fort Hoofddijk in Utrecht). Dat is nu niet meer het geval.
Omdat de stichting Wachendorff besloten heeft om haar taken neer te leggen, gaat het Von Gimborn Arboretum nu op eigen kracht verder met een eigen donateursorganisatie. Zo kunnen we de directe band met onze trouwe achterban van donateurs zelf invullen en vormgeven.

Voor vragen omtrent een jaarkaart en/of over het donateurschap van het Von Gimborn Arboretum klikt u op onderstaande button.
U kunt donateur worden door een jaarkaart aan te schaffen (deze wordt u toegezonden nadat u het onderstaande aanmeldformulier heeft ingevuld). U kunt ook gouden of zilveren vriend worden van het arboretum. Ook bestaat de mogelijkheid tot een legaat of erfstelling. Hierover leest u meer onder op deze pagina.

Standaard donateurskaart of gezinskaart

Donateurs kunnen kiezen uit twee soorten jaarkaarten: een standaard donateurskaart of een gezinkaart.

De standaard donateurskaart kost minimaal € 20,00 per jaar en biedt: 
• onbeperkt vrije toegang voor 1 persoon tot het Von Gimborn Arboretum
• de digitale nieuwsbrief de ‘Von Gimborn Gazet’
• de BloeiAlert, een korte digitale nieuwsbrief over de bloeiers van het moment en hun locaties in het arboretum: een aanwinst voor iedere botanische liefhebber

• aantrekkelijke kortingen op allerlei evenementen, exposities en concerten in het arboretum.

De gezinskaart kost minimaal € 30,00 per jaar en biedt:
• onbeperkt vrije toegang voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot het Von Gimborn Arboretum
• de digitale nieuwsbrief de ‘Von Gimborn Gazet’
• de BloeiAlert, een korte digitale nieuwsbrief over de bloeiers van het moment en hun locaties in het arboretum: een aanwinst voor iedere botanische liefhebber

• aantrekkelijke kortingen op allerlei evenementen, exposities en concerten in het arboretum.

Na aanmelding als donateur via het aanmeldformulier ontvangt u bericht van ons met alle informatie, waaronder de betalingsgegevens.

AANMELDEN IS ALLEEN NOODZAKELIJK ALS U NOG GEEN DONATEUR BENT.  HEEFT U AL EEN STEUNBETUIGING INGEVULD, GEBRUIK DIT AANMELDFORMULIER DAN NIET. U ONTVANGT SPOEDIG NADERE INFORMATIE VAN ONS.

Aanmelden voor 2018

De heer | mevrouw (maak een keuze)
De heer
Mevrouw
Versturen

Zilveren of Gouden vriend van het arboretum

Als Zilveren- of Gouden vriend draagt u financieel bij aan de instandhouding en de uitbreiding van de prachtige collectie die het arboretum rijk is. Om deze collectie met haar enorme soortendiversiteit ook voor toekomstige generaties te kunnen behouden, is uw steun hard nodig.
U kunt Zilveren vriend worden door een bedrag van minimaal € 250,00 per jaar te schenken aan de stichting Von Gimborn Arboretum.

Zilveren vrienden ontvangen:
• De periodieke digitale nieuwsbrief ‘Von Gimborn Gazet’.
• Een jaarkaart, die het hele jaar toegang verschaft tot het arboretum voor twee volwassenen en twee kinderen.
• Een extra jaarkaart om cadeau te doen aan vrienden of familie.
• Gratis toegang tot alle evenementen in het arboretum.

Gouden vrienden doneren een bedrag van minimaal € 1.000,00 per jaar aan de Stichting Von Gimborn Arboretum, en ontvangen:
• De periodieke digitale nieuwsbrief ‘Von Gimborn Gazet’.
• Een jaarkaart, die het hele jaar toegang verschaft tot het arboretum voor twee volwassenen en twee kinderen.
• Twee extra jaarkaarten om cadeau te doen aan vrienden of familie.
• Gratis toegang tot alle evenementen in het arboretum.

Versturen

Nalatenschap

U kunt uw betrokkenheid bij het arboretum kenbaar maken door een legaat op te nemen in uw testament. Daarmee helpt u ons om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met onze wetenschappelijk beheerde topcollectie en met het arboretum als ‘levend biodiversiteitcentrum’.
In een testament kunt u zelf vastleggen welk deel van uw te vererven vermogen u wilt nalaten aan de Stichting Von Gimborn Arboretum. Dit kan in de vorm van een geldbedrag (legaat) of een percentage van uw nalatenschap (erfstelling). Het is ook mogelijk om met een Fonds op naam een concrete doelstelling te bepalen of een keuze te maken uit de projecten uit ons Arboretum Projectenboek.
Wij adviseren om een legaat, erfstelling of Fonds op Naam te overleggen met uw bank, accountant of notaris over de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden tot schenking. U kunt ook contact opnemen met ons voor vragen en hulp. Onze notaris is gaarne bereid te helpen.

ANBI status

De Stichting Von Gimborn Arboretum heeft de zogenaamde ANBI status (zie pagina ANBI). Daardoor zijn particuliere giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook hoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over de gift en is er geen successierecht verschuldigd over een donatie vanuit nalatenschap.

Neem contact op

Steunfonds

Wilt u het arboretum, haar ontwikkeling en haar activiteiten heel gericht ondersteunen? Dan kunt u kiezen voor een bijdrage aan het bestemmingsfonds. Er bestaat ook de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten met een bepaalde doelstelling of om een keuze te maken uit de projecten uit ons Arboretum Projectenboek. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor deze bijzondere vorm van steun. Neemt u hiervoor contact op met directeur Wilbert Hetterscheid via onderstaande button.

Contact

Bankgegevens

Het bankrekeningnummer van de Stichting Von Gimborn Arboretum in Doorn is: NL69RABO0103960503EUR (BIC = RABONL2U).

Steun het Nationaal Bomenmuseum | Steun biodiversiteit

Word Donateur

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@gimbornarboretum.nl