Word donateur
Terug naar Organisatie

Uw steun is hard nodig

Donateurschap en vriendenstiching

Het arboretum staat stevig op zijn benen, maar particuliere steun blijft van groot belang voor de continuïteit.
De stichting Von Gimborn Arboretum heeft vanaf haar oprichting een belangrijke en vriendschappelijke band met de Stichting Vrienden van de Botanische Tuinen in Utrecht (Wachendorff). Deze vriendenstichting beheert de financiële stromen van de donateurgelden voor het arboretum en van de Botanische Tuinen van Utrecht Universiteit (Fort Hoofddijk). Het geld dat de vriendenstichting jaarlijks ontvangt uit de donateurbijdragen komt direct of indirect ten goede aan beide tuinen of aan de tuin van uw keuze. Dit kunt u aankruisen op het aanmeldformulier.
Bij de ondersteuningstoekenning vanuit de vriendenstichting wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de donateurs. Dat betekent dat de grote aanwas van arboretumdonateurs in de vriendenstichting van de afgelopen jaren ook naar rato wordt gehonoreerd.

Jaarkaart

U wordt automatisch donateur als u de jaarkaart aanschaft, die vrije toegang biedt tot het arboretum en de botanische tuinen van de universiteit (Fort Hoofddijk in Utrecht). U kunt WEL aangeven dat u wenst dat uw donatie (de “prijs van de jaarkaart”) primair ten goede moet komen aan het arboretum. U kunt daarvoor de juiste optie aanvinken in het aanmeldingsformulier op deze pagina of op het papieren formulier op de arboretumlocatie. Wat uw keuze ook is, u kunt altijd ook vrij de locatie Fort Hoofddijk bezoeken met de jaarkaart. Voor vragen omtrent een jaarkaart en/of over de vriendenstichting klikt u op onderstaande button.
U kunt donateur worden door een jaarkaart aan te schaffen (dit verloopt via de vriendenstichting). U kunt ook gouden of zilveren vriend worden van het arboretum. Dit verloopt niet via de vriendenstichting, maar rechtstreeks (zie hieronder). Ook bestaat de mogelijkheid tot een legaat of erfstelling, leest u meer hierover onder op deze pagina.

Naar website Wachendorff

Standaard donateurskaart of gezinskaart

Donateurs kunnen kiezen uit twee kaarten: een standaard donateurskaart of een gezinkaart.

De standaard donateurskaart kost minimaal € 20,00 per jaar en biedt: 
• onbeperkt vrije toegang voor 1 persoon tot Fort Hoofddijk èn tot het Von Gimborn Arboretum
• de digitale nieuwsbrief de ‘Von Gimborn Gazet’
• driemaal per jaar het blad 'Hortus' per post
• deelname aan donateursactviteiten van de Vriendenstichting Wachendorff

De gezinskaart kost minimaal € 30,00 per jaar en biedt:
• onbeperkt vrije toegang voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot Fort Hoofddijk èn tot het Von Gimborn Arboretum
• de digitale nieuwsbrief de ‘Von Gimborn Gazet’
• driemaal per jaar het blad 'Hortus' per post
• deelname aan het donateurprogramma van de Vriendenstichting Wachendorff.

Na aanmelding als donateur via het aanmeldformulier ontvangt u bericht van de Vriendenstichting Wachendorff met alle informatie, waaronder de betalingsgegevens.

Aanmelden

De heer | mevrouw
De heer
Mevrouw
Versturen

Zilveren of Gouden vriend van het arboretum

Als Zilveren- of Gouden vriend draagt u financieel bij aan de instandhouding en de uitbreiding van de prachtige collectie die het arboretum rijk is. Om deze collectie met haar enorme soortendiversiteit ook voor toekomstige generaties te kunnen behouden, is uw steun hard nodig.
U kunt Zilveren vriend worden door een bedrag van minimaal € 250,00 per jaar te schenken aan de stichting Von Gimborn Arboretum.

Zilveren vrienden ontvangen:
• De periodieke digitale nieuwsbrief ‘Von Gimborn Gazet’.
• Een jaarkaart, die het hele jaar toegang verschaft tot het arboretum voor twee volwassenen en twee kinderen.
• Een extra jaarkaart om cadeau te doen aan vrienden of familie.
• Gratis toegang tot alle evenementen in het arboretum.

Gouden vrienden doneren een bedrag van minimaal € 1.000,00 per jaar aan de Stichting Von Gimborn Arboretum, en ontvangen:
• De periodieke digitale nieuwsbrief ‘Von Gimborn Gazet’.
• Een jaarkaart, die het hele jaar toegang verschaft tot het arboretum voor twee volwassenen en twee kinderen.
• Twee extra jaarkaarten om cadeau te doen aan vrienden of familie.
• Gratis toegang tot alle evenementen in het arboretum.

Versturen

Nalatenschap

U kunt uw betrokkenheid bij het arboretum kenbaar maken door een legaat op te nemen in uw testament. Daarmee helpt u ons om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met onze wetenschappelijk beheerde topcollectie en met het arboretum als ‘levend biodiversiteitcentrum’.
In een testament kunt u zelf vastleggen welk deel van uw te vererven vermogen u wilt nalaten aan de Stichting Von Gimborn Arboretum. Dit kan in de vorm van een geldbedrag (legaat) of een percentage van uw nalatenschap (erfstelling). Het is ook mogelijk om met een Fonds op naam een concrete doelstelling te bepalen of een keuze te maken uit de projecten uit ons Arboretum Projectenboek.
Wij adviseren om een legaat, erfstelling of Fonds op Naam te overleggen met uw bank, accountant of notaris over de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden tot schenking. U kunt ook contact opnemen met ons voor vragen en hulp. Onze notaris is gaarne bereid te helpen.

ANBI status

De Stichting Von Gimborn Arboretum heeft de zogenaamde ANBI status (zie pagina ANBI). Daardoor zijn particuliere giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook hoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over de gift en is er geen successierecht verschuldigd over een donatie vanuit nalatenschap.

Neem contact op

Steunfonds

Wilt u het arboretum, haar ontwikkeling en haar activiteiten heel gericht ondersteunen? Dan kunt u kiezen voor een bijdrage aan het bestemmingsfonds. Er bestaat ook de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten met een bepaalde doelstelling of om een keuze te maken uit de projecten uit ons Arboretum Projectenboek. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor deze bijzondere vorm van steun. Neemt u hiervoor contact op met directeur Wilbert Hetterscheid via onderstaande button.

Contact

Bankgegevens

Het bankrekeningnummer van de Stichting Von Gimborn Arboretum in Doorn is: NL69RABO0103960503EUR (BIC = RABONL2U).

Steun het Nationaal Bomenmuseum | Steun biodiversiteit

Word Donateur

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@gimbornarboretum.nl